Monastiraki Square, Athens — Greece

Pastel on 9x12" Wallis paper

Private Collection